Bod jednání: k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 148 090,20 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·prostoru podnikání na k.ú. Libeň, Praha 8 (BJ 00585/2020)

Usnesení: NavrhBodu225950511_public.pdf
Přílohy: