Bod jednání: k návrhu upravených „Pravidel pro udělení čestného občanství MČ Prahy 8“ (BJ 00596/2020)

Usnesení: NavrhBodu226107655_public.pdf
Přílohy:Cestne_obcanstvi_navrh_pravidla-schvaleno.docx