Bod jednání: k návrhu vydání "Dodatku č. 3" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (BJ 00598/2020)

Usnesení: NavrhBodu226115970_public.pdf
Přílohy:Dod._c_3_final_SOSPriloha_usneseni_c.docx