Bod jednání: k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahrádky Šutka na k.ú. Troja v Praze 8 (BJ 00606/2020)

Usnesení: NavrhBodu226273308_public.pdf
Přílohy:ZUP_Zahradky_Sutka_201124BJ_00606_2020.pdf
soucast_podnetu_podkladova_studie_mdma_architects_city_escape_presentation_A3_201124_BJ_00606_2020.pdf
soucast_podnetu_situace_z_podkladove_studie_mdma_architects_city_escape_situace_A3_201124_BJ_00606_2020.pdf