Bod jednání: k návrhu podání podnětu Městské části Praha 8 na změnu územního plánu zkráceným postupem – Zahloubení ulice V Holešovičkách na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 (BJ 00608/2020)

Usnesení: NavrhBodu226278181_public.pdf
Přílohy:ZUP_V_Holesovickach_Cimicka_radiala_201125_BJ_00608_2020.pdf