Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/2 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha (BJ 00617/2020)

Usnesení: NavrhBodu226487106_public.pdf
Přílohy: