Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 557/2, parc. č. 557/3, parc. č. 557/4 a parc.č. 557/6, k.·ú.·Kobylisy, obec Praha (BJ 00644/2020)

Usnesení: NavrhBodu226830013_public.pdf
Přílohy: