Bod jednání: k návrhu změny Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 "Zřizovací listiny" Servisního střediska pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, v˙platném znění (BJ 00645/2020)

Usnesení: NavrhBodu226832704_public.pdf
Přílohy:Priloha.docx