Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/1 („zastavěná plocha") s domem čp. 280 ("objekt k bydlení"), na adrese Okrouhlická 20, a pozemku parc. č. 366 ("zahrada"), a pozemku parc.·č.·365/5 ("zastavěná plocha") vše k. ú. Kobylisy, obec Praha (BJ 00653/2020)

Usnesení: NavrhBodu226863471_public.pdf
Přílohy: