Výsledky hlasování na zasedání ze dne 17.03.2021 - Zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 17.03.2021
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 43 43
0. - Zahájení, schválení programu 44 40
( Pozn: Návrh pan Tatranský )
0. - Zahájení, schválení programu 44 29
( Pozn: Návrh pan Vítek )
0. - Zahájení, schválení programu 44 37
( Pozn: Návrh pan Slabihoudek )
0. - Zahájení, schválení programu 44 23
( Pozn: Návrh pan Staněk )
0. - Zahájení, schválení programu 44 18
( Pozn: Návrh paní Tůmová )
0. - Zahájení, schválení programu 44 41
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025 44 43
1a. - Stanovení funkce předsedy komise 44 26
2. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2026 44 21
( Pozn: Návrh pan Buršík )
2. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2026 44 18
( Pozn: Návrh pan Slávka )
2. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2026 44 18
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
2. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2021 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2026 44 26
3. - Návrh vydání "Dodatku č. 4" ke "Zřizovací listině" příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 - Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 44 42
4. - Návrh prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 44 26
5. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8 44 36
( Pozn: Návrh pan Fichtner )
5. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 410 418,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Střížkov, Praha 8 44 35
6. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 44 36
7. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 147 824,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 44 36
8. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 827/370 (odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č. 1005-151/2020 ze dne 17. 9. 2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v Praze 8 44 40
( Pozn: prodloužení )
8. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 827/370 (odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č. 1005-151/2020 ze dne 17. 9. 2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v Praze 8 44 24
9. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 44 41
( Pozn: Ovčín )
9. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 44 44
( Pozn: Cyklo trasa )
9. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 44 32
( Pozn: Zahrádky )
9. - Návrh podání podnětů Městské části Praha 8 na změny Územního plánu 44 35
10. - Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území Městské části Praha 8 44 34
11. - >Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 44 44
( Pozn: Sloučení )
11. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2021 44 44
12. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 44 44
13. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 44 44
14. - Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 41 15
17. - Zrušení usnesení ZMČ Praha 8 č. usn. ZMC044/2020 ze dne 16.12.2020 40 31
18. - Situace v mateřské škole Kotlaska 37 15
( Pozn: Návrh paní Tůmová )