CZ
00:00:00
.
   
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
 
Dátum konania: 16.06.2021 Predsedajúci: O. Gros
14:05:16Zahájení
14:08:430. Zahájení, schválení programu
14:08:43O. Gros0Předložení
14:10:37P. Vilgus1Diskuse
14:10:44O. Gros0Diskuse
14:10:53J. Derfl1Diskuse
14:10:59O. Gros0Diskuse
14:12:39O. Gros0Diskuse
14:14:37M. Staněk1Diskuse
14:15:48O. Gros0Diskuse
14:15:49V. Vojtíšková1Diskuse
14:16:10I. Slávka1Diskuse
14:16:31O. Gros0Diskuse
14:17:03M. Staněk2Diskuse
14:18:23A. Hamalová1Diskuse
14:19:09J. Slobodník1Diskuse
14:19:56T. Pavlů1Diskuse
14:21:22O. Gros0Diskuse
14:22:56R. Nepil1Diskuse
14:23:29P. Franc1Diskuse
14:24:25T. Slabihoudek1Diskuse
14:25:31R. Nepil2Diskuse
14:25:48P. Franc2Diskuse
14:25:56O. Gros0Diskuse
14:26:02T. Pavlů2Diskuse
14:27:27O. Gros0Diskuse
14:27:42M. Roubíček1Diskuse
14:27:55T. Němeček1Diskuse
14:28:35T. Mrázek1Diskuse
14:28:57M. Janovský1Diskuse
14:29:42T. Pavlů3Diskuse
14:30:14O. Gros0Diskuse
14:30:17P. Vilgus2Diskuse
14:30:49O. Gros0Diskuse
14:31:00R. Nepil1Diskuse
14:31:53V. Vojtíšková2Diskuse
14:32:49D. Blahunková1Diskuse
14:33:39O. Gros0Diskuse
14:33:56T. Tatranský1Diskuse
14:36:13D. Blahunková1Diskuse
14:36:38O. Gros0Diskuse
14:36:50T. Pavlů1Diskuse
14:37:26M. Janovský1Diskuse
14:37:48V. Vojtíšková3Diskuse
14:39:05O. Gros0Diskuse
14:39:21I. Tůmová1Diskuse
14:40:26O. Gros0Diskuse
14:40:44M. Roubíček2Diskuse
14:41:13O. Gros0Diskuse
15:02:53O. Gros0Diskuse
15:03:15M. Roubíček0Diskuse
15:04:01O. Gros0Diskuse
15:04:27O. Gros0Diskuse
15:04:29M. Roubíček0Diskuse
15:04:55O. Gros0Diskuse
15:05:18O. Gros0Diskuse
15:05:19M. Roubíček0Diskuse
15:05:43O. Gros0Diskuse
15:06:08O. Gros0Diskuse
15:06:09M. Roubíček0Diskuse
15:06:38O. Gros0Diskuse
15:07:02O. Gros0Diskuse
15:07:17O. Gros0Diskuse
15:07:41O. Gros0Diskuse
15:07:42M. Roubíček0Diskuse
15:07:57O. Gros0Diskuse
15:08:26O. Gros0Diskuse
15:08:27M. Roubíček0Diskuse
15:08:40O. Gros0Diskuse
15:09:2011. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 48/2, o výměře 443 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 48 dle Geometrického plánu č. 1771-51/2021 ze dne 4. 3. 2021), jehož součástí je dvorní objekt bez čp./č.ev., k. ú. Karlín, obec Praha, na adrese Sokolovská 120/62, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0242/2021)
15:09:20O. Gros0Předložení
15:09:23T. Slabihoudek0Diskuse
15:10:32O. Gros0Diskuse
15:10:43T. Němeček1Diskuse
15:11:01T. Slabihoudek0Diskuse
15:11:12O. Gros0Diskuse
15:11:16M. Novák1Diskuse
15:12:03O. Gros0Diskuse
15:12:05R. Nepil1Diskuse
15:13:21O. Gros0Diskuse
15:13:29M. Roubíček0Diskuse
15:14:13O. Gros0Diskuse
15:14:4112. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 881/222 (odděleného z pozemku parc. č. 881/203 dle Geometrického plánu č.·1187-14/2021 ze dne 9.4.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Petrou Kalátovou) na k. ú. Čimice v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0251/2021)
15:14:41O. Gros0Předložení
15:14:45T. Slabihoudek0Diskuse
15:15:42O. Gros0Diskuse
15:15:47T. Němeček1Diskuse
15:16:09O. Gros0Diskuse
15:16:17M. Roubíček0Diskuse
15:16:57O. Gros0Diskuse
15:18:003. Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 (k usn. č. Usn RMC 0216/2021)
15:18:00O. Gros0Předložení
15:19:50M. Roubíček0Diskuse
15:20:47O. Gros0Diskuse
15:21:164. Návrh připomínek Městské části Praha 8 k některým změnám vlny 20 (Z 3385/20, Z 3388/20, Z 3389/20 Z 3394/20) do zahájeného řízení o vydání části změn vlny 20 (k usn. č. Usn RMC 0199/2021)
15:21:16O. Gros0Předložení
15:21:40T. Hřebík0Diskuse
15:22:35O. Gros0Diskuse
15:22:48M. Roubíček0Diskuse
15:23:35O. Gros0Diskuse
15:24:055. Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0232/2021)
15:24:05O. Gros0Předložení
15:24:18J. Vítek0Diskuse
15:24:48O. Gros0Diskuse
15:24:55O. Buršík1Diskuse
15:25:31D. Blahunková1Diskuse
15:26:13O. Gros0Diskuse
15:26:21T. Pavlů1Diskuse
15:26:33T. Pavlů2Diskuse
15:27:07J. Vítek0Diskuse
15:27:58O. Gros0Diskuse
15:28:23D. Blahunková1Diskuse
15:28:35R. Nepil1Diskuse
15:29:05O. Gros0Diskuse
15:29:24J. Vítek0Diskuse
15:29:48O. Gros0Diskuse
15:30:03M. Roubíček0Diskuse
15:30:28O. Gros0Diskuse
15:30:566. Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2021 (k usn. č. Usn RMC 0256/2021)
15:30:56O. Gros0Předložení
15:31:03J. Vítek0Diskuse
15:31:26O. Gros0Diskuse
15:31:37M. Roubíček0Diskuse
15:32:01O. Gros0Diskuse
15:32:441. Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2020 (k usn. č. Usn RMC 0214/2021)
15:32:44O. Gros0Předložení
15:34:49J. Derfl1Diskuse
15:37:33O. Gros0Diskuse
15:38:08T. Pavlů1Diskuse
15:39:34J. Vítek0Diskuse
15:41:16T. Pavlů1Diskuse
15:41:36J. Vítek0Diskuse
15:42:10T. Němeček1Diskuse
15:44:23O. Gros0Diskuse
15:45:35J. Derfl2Diskuse
15:47:21O. Gros0Diskuse
15:49:51R. Nepil1Diskuse
15:51:37O. Gros0Diskuse
15:52:20T. Pavlů2Diskuse
15:55:30O. Gros0Diskuse
15:56:10J. Derfl3Diskuse
15:58:56O. Gros0Diskuse
15:59:01R. Nepil1Diskuse
15:59:32A. Hamalová1Diskuse
16:00:25O. Gros0Diskuse
16:00:32R. Nepil2Diskuse
16:01:03V. Vojtíšková1Diskuse
16:01:57O. Gros0Diskuse
16:02:34T. Pavlů3Diskuse
16:03:20O. Gros0Diskuse
16:03:32O. Buršík1Diskuse
16:04:20O. Gros0Diskuse
16:04:42J. Derfl4Diskuse
16:06:41R. Nepil3Diskuse
16:08:28V. Vojtíšková2Diskuse
16:08:51T. Pavlů4Diskuse
16:12:20O. Gros0Diskuse
16:12:32T. Slabihoudek1Diskuse
16:13:49J. Derfl5Diskuse
16:14:41R. Nepil4Diskuse
16:15:17T. Pavlů5Diskuse
16:16:00O. Gros0Diskuse
16:16:25O. Gros0Diskuse
16:16:29M. Cibulka1Diskuse
16:17:22J. Derfl6Diskuse
16:18:03T. Němeček2Diskuse
16:19:42O. Gros0Diskuse
16:19:48T. Pavlů6Diskuse
16:22:06R. Nepil2Diskuse
16:22:42T. Němeček3Diskuse
16:23:20O. Gros0Diskuse
16:23:26J. Derfl7Diskuse
16:24:53O. Gros0Diskuse
16:25:30M. Roubíček0Diskuse
16:25:57O. Gros0Diskuse
16:26:3116. Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
16:26:31O. Gros0Předložení
16:26:43T. Němeček0Diskuse
16:27:21O. Gros0Diskuse
16:27:44T. Němeček0Diskuse
16:27:49O. Gros0Diskuse
16:28:13O. Buršík0Diskuse
16:29:05O. Gros0Diskuse
16:29:43O. Buršík0Diskuse
16:29:46O. Gros0Diskuse
16:29:57T. Němeček0Diskuse
16:31:11O. Gros0Diskuse
16:31:41T. Němeček0Diskuse
16:31:44O. Gros0Diskuse
16:31:51P. Kuchtová0Diskuse
16:33:38O. Gros0Diskuse
16:34:27P. Kuchtová1Diskuse
16:35:40O. Gros0Diskuse
16:36:37D. Blahunková0Diskuse
16:37:11T. Tatranský0Diskuse
16:39:16D. Blahunková0Diskuse
16:39:25J. Vítek0Diskuse
16:39:36I. Tůmová0Diskuse
16:41:29J. Vítek0Diskuse
16:42:50I. Tůmová0Diskuse
16:43:28O. Gros0Diskuse
16:43:37V. Vojtíšková0Diskuse
16:45:51T. Hřebík0Diskuse
16:52:36V. Vojtíšková0Diskuse
16:53:57T. Hřebík0Diskuse
16:54:20O. Gros0Diskuse
16:54:27O. Buršík0Diskuse
16:55:13J. Vítek0Diskuse
16:58:05O. Buršík0Diskuse
16:58:18J. Vítek0Diskuse
16:59:01O. Gros0Diskuse
16:59:07T. Pavlů0Diskuse
17:00:39T. Slabihoudek0Diskuse
17:02:54O. Gros0Diskuse
17:03:02T. Pavlů0Diskuse
17:03:07O. Gros0Diskuse
17:03:13M. Staněk0Diskuse
17:05:31O. Gros0Diskuse
17:05:38M. Staněk0Diskuse
17:06:03O. Gros0Diskuse
17:29:502. Návrh rozpočtového opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0213/2021)
17:29:50O. Gros0Předložení
17:30:27O. Buršík1Diskuse
17:31:21O. Gros0Diskuse
17:31:48J. Derfl1Diskuse
17:33:40O. Gros0Diskuse
17:33:51J. Derfl2Diskuse
17:34:27O. Gros0Diskuse
17:34:35I. Slávka1Diskuse
17:35:21O. Gros0Diskuse
17:35:27M. Roubíček0Diskuse
17:35:50O. Gros0Diskuse
17:36:167. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 530 002,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0119/2021)
17:36:16O. Gros0Předložení
17:36:48M. Roubíček0Diskuse
17:36:56O. Gros0Diskuse
17:37:40O. Gros0Diskuse
17:37:47T. Slabihoudek0Diskuse
17:41:24O. Gros0Diskuse
17:41:30J. Derfl1Diskuse
17:42:23R. Nepil1Diskuse
17:45:05T. Slabihoudek1Diskuse
17:45:26J. Derfl2Diskuse
17:45:46R. Nepil2Diskuse
17:46:40J. Derfl3Diskuse
17:48:07O. Gros0Diskuse
17:48:09R. Nepil3Diskuse
17:50:16T. Slabihoudek2Diskuse
17:51:01O. Gros0Diskuse
17:51:51R. Nepil4Diskuse
17:52:57K. Ptáček1Diskuse
17:53:40T. Slabihoudek3Diskuse
17:53:50R. Nepil5Diskuse
17:54:36O. Gros0Diskuse
17:55:21M. Roubíček0Diskuse
17:55:56O. Gros0Diskuse
17:56:218. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0120/2021)
17:56:21O. Gros0Předložení
17:56:22M. Roubíček0Diskuse
17:56:48O. Gros0Diskuse
17:57:129. Návrh odpisu nedobytného dluhu (poplatků z prodlení) v celkové výši 305 378,95 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0231/2021)
17:57:12O. Gros0Předložení
17:57:14M. Roubíček0Diskuse
17:57:35O. Gros0Diskuse
17:58:2410. Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0230/2021)
17:58:24O. Gros0Předložení
17:58:25M. Roubíček0Diskuse
17:58:46O. Gros0Diskuse
17:59:1213. Zápisy do ZŠ a MŠ a širší souvislosti
17:59:12O. Gros0Předložení
17:59:23V. Vojtíšková0Diskuse
18:02:47P. Franc1Diskuse
18:03:44T. Tatranský1Diskuse
18:08:56J. Vítek0Diskuse
18:09:00V. Vojtíšková1Diskuse
18:09:42T. Tatranský1Diskuse
18:09:43M. Janovský1Diskuse
18:10:48T. Němeček1Diskuse
18:11:42J. Vítek0Diskuse
18:11:58T. Tatranský1Diskuse
18:12:06P. Franc2Diskuse
18:13:16J. Slobodník1Diskuse
18:13:57T. Tatranský2Diskuse
18:15:43V. Vojtíšková2Diskuse
18:16:29T. Tatranský2Diskuse
18:18:04O. Gros1Diskuse
18:19:24V. Vojtíšková3Diskuse
18:20:18O. Gros1Diskuse
18:20:55P. Franc3Diskuse
18:22:07T. Tatranský2Diskuse
18:22:09R. Nepil1Diskuse
18:23:15M. Janovský1Diskuse
18:23:24V. Vojtíšková4Diskuse
18:24:27T. Tatranský3Diskuse
18:25:06V. Vojtíšková5Diskuse
18:25:36R. Nepil2Diskuse
18:28:51T. Tatranský4Diskuse
18:29:49O. Gros1Diskuse
18:30:26R. Nepil1Diskuse
18:31:35O. Gros1Diskuse
18:32:44V. Vojtíšková6Diskuse
18:34:25I. Slávka1Diskuse
18:36:22O. Gros1Diskuse
18:36:33M. Janovský2Diskuse
18:37:52I. Tůmová1Diskuse
18:39:01O. Gros1Diskuse
18:40:10M. Novák1Diskuse
18:40:27J. Vítek1Diskuse
18:42:36O. Gros1Diskuse
18:42:54I. Slávka1Diskuse
18:43:47O. Gros1Diskuse
18:43:55V. Vojtíšková7Diskuse
18:45:24M. Roubíček1Diskuse
18:46:16O. Gros1Diskuse
18:47:37T. Pavlů1Diskuse
18:49:03O. Gros1Diskuse
18:49:15R. Nepil2Diskuse
18:50:16T. Němeček2Diskuse
18:53:11O. Gros1Diskuse
18:53:43R. Nepil3Diskuse
18:54:39I. Slávka2Diskuse
18:55:10O. Gros1Diskuse
18:55:29V. Vojtíšková8Diskuse
18:57:14O. Gros1Diskuse
18:57:17A. Kroutil1Diskuse
18:58:27O. Gros1Diskuse
19:15:58O. Gros1Diskuse
19:16:1314. Zrušení usnesení a návrh nového usnesení k připojení se k aplikaci CityVizor
19:16:13O. Gros0Předložení
19:16:18J. Slobodník0Diskuse
19:18:42J. Hamal Dvořák1Diskuse
19:22:42O. Gros0Diskuse
19:22:53R. Nepil1Diskuse
19:26:04J. Hamal Dvořák2Diskuse
19:27:39O. Gros0Diskuse
19:28:22R. Nepil1Diskuse
19:30:35A. Hamalová1Diskuse
19:31:58O. Gros0Diskuse
19:32:06R. Nepil2Diskuse
19:33:09J. Vítek1Diskuse
19:34:43O. Gros0Diskuse
19:34:53R. Nepil3Diskuse
19:35:48J. Hamal Dvořák3Diskuse
19:37:18O. Gros0Diskuse
19:37:25O. Buršík1Diskuse
19:38:26R. Nepil4Diskuse
19:38:57V. Vojtíšková1Diskuse
19:39:16O. Gros0Diskuse
19:39:40J. Slobodník1Diskuse
19:41:02J. Hamal Dvořák4Diskuse
19:41:45V. Vojtíšková2Diskuse
19:42:32M. Fichtner1Diskuse
19:42:47O. Gros0Diskuse
19:42:54I. Slávka1Diskuse
19:43:29O. Gros0Diskuse
19:45:05J. Hamal Dvořák5Diskuse
19:45:36O. Gros0Diskuse
19:45:49M. Fichtner2Diskuse
19:46:50V. Vojtíšková3Diskuse
19:47:27J. Hamal Dvořák6Diskuse
19:47:52O. Gros0Diskuse
19:48:00J. Slobodník2Diskuse
19:48:32O. Gros0Diskuse
19:48:45I. Slávka2Diskuse
19:49:27M. Fichtner3Diskuse
19:49:48M. Roubíček1Diskuse
19:50:08J. Hamal Dvořák7Diskuse
19:50:21R. Nepil5Diskuse
19:50:57M. Novák1Diskuse
19:51:10O. Gros0Diskuse
20:02:18O. Gros0Diskuse
20:03:07M. Roubíček0Diskuse
20:03:57R. Nepil6Diskuse
20:04:32M. Roubíček0Diskuse
20:05:12I. Slávka1Diskuse
20:05:32O. Gros0Diskuse
20:05:47M. Roubíček0Diskuse
20:08:14O. Gros0Diskuse
20:08:39O. Gros0Diskuse
20:08:42M. Roubíček0Diskuse
20:08:49M. Novák2Diskuse
20:09:03M. Roubíček0Diskuse
20:09:56J. Hamal Dvořák1Diskuse
20:10:31O. Gros0Diskuse
20:10:44M. Roubíček0Diskuse
20:11:10R. Nepil7Diskuse
20:12:19M. Roubíček0Diskuse
20:12:44O. Gros0Diskuse
20:13:08O. Gros0Diskuse
20:13:09M. Roubíček0Diskuse
20:13:33O. Gros0Diskuse
20:13:59O. Gros0Diskuse