Výsledky hlasování na zasedání 15.09.2021 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 15.09.2021
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 41 40
0. - Zahájení, schválení programu 43 20
( Pozn: Návrh pan Staněk - 1 )
0. - Zahájení, schválení programu 43 19
( Pozn: Návrh pan Staněk - 2 )
0. - Zahájení, schválení programu 43 42
( Pozn: Návrh pan Derfl )
0. - Zahájení, schválení programu 43 20
( Pozn: Návrh pan Buršík )
0. - Zahájení, schválení programu 43 27
( Pozn: Návrh pan Jedlička )
0. - Zahájení, schválení programu 43 34
1. - Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0366/2021) 43 38
2. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu RNDr. Miloslavu Štulcovi (k usn. č. Usn RMC 0362/2021) 43 43
( Pozn: Sloučení rozpravy )
2. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu RNDr. Miloslavu Štulcovi (k usn. č. Usn RMC 0362/2021) 43 43
3. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Milanu Špinkovi (k usn. č. Usn RMC 0363/2021) 43 43
4. - Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Ondřeji Hrabovi (k usn. č. Usn RMC 0364/2021) 43 41
5. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (k usn. č. Usn RMC 0382/2021) 43 41
( Pozn: Sloučení rozpravy )
5. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (k usn. č. Usn RMC 0382/2021) 43 3
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
5. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a pí Janou Mengerovou (k usn. č. Usn RMC 0382/2021) 43 26
6. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0383/2021) 43 1
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
6. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0383/2021) 43 26
7. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0384/2021) 43 2
( Pozn: Návrh pan Pavlů )
7. - Návrh uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou V.L. 2001 s.r.o. (k usn. č. Usn RMC 0384/2021) 43 26
7a. - Výzva náměstkovi primátora pro dopravu 43 14
( Pozn: Návrh pan Novák )
7a. - Výzva náměstkovi primátora pro dopravu 43 24
8. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 ­ pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0345/2021) 43 35
9. - Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 165 638,00·Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0369/2021) 43 33