Výsledky hlasování na zasedání dne 29.09.2021 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 29.09.2021
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 40 39
0. - Zahájení, schválení programu 40 39
1. - Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 ­ odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy 41 34