Bod jednání: k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy (BJ 00497/2021)

Usnesení: NavrhBodu243626992_public.pdf
Přílohy: