CZ
00:00:00
.
   
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
 
Dátum konania: 01.12.2021 Predsedajúci: O. Gros
14:00:28Zahájení
14:06:040. Zahájení, schválení programu
14:06:04O. Gros0Předložení
14:10:38O. Gros0Předložení
14:10:48I. Tůmová1Diskuse
14:11:02O. Gros0Diskuse
14:11:05R. Nepil1Diskuse
14:11:17M. Roubíček1Diskuse
14:11:27O. Gros0Diskuse
14:13:31T. Slabihoudek1Diskuse
14:13:49I. Slávka1Diskuse
14:14:14T. Pavlů1Diskuse
14:16:12O. Gros0Diskuse
14:16:39O. Buršík1Diskuse
14:17:54J. Vítek1Diskuse
14:19:22O. Gros0Diskuse
14:19:42T. Němeček1Diskuse
14:20:06O. Gros0Diskuse
14:21:11M. Jedlička1Diskuse
14:25:12M. Cibulka1Diskuse
14:26:32O. Buršík2Diskuse
14:27:22O. Gros0Diskuse
14:27:25M. Cibulka1Diskuse
14:28:15O. Gros0Diskuse
14:28:27M. Roubíček0Diskuse
14:29:09O. Gros0Diskuse
14:29:45O. Gros0Diskuse
14:29:46M. Roubíček0Diskuse
14:30:23O. Gros0Diskuse
14:30:50O. Gros0Diskuse
14:30:51M. Roubíček0Diskuse
14:30:58O. Gros0Diskuse
14:31:25O. Gros0Diskuse
14:31:27M. Roubíček0Diskuse
14:31:47O. Gros0Diskuse
14:32:14O. Gros0Diskuse
14:32:15M. Roubíček0Diskuse
14:32:27O. Gros0Diskuse
14:33:041. Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025 (k usn. č. Usn RMC 0484/2021)
14:33:04O. Gros0Předložení
14:34:53M. Roubíček0Diskuse
14:35:16O. Gros0Diskuse
14:36:182. Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0526/2021)
14:36:18O. Gros0Předložení
14:37:42O. Buršík1Diskuse
14:38:47O. Gros0Diskuse
14:39:50D. Blahunková1Diskuse
14:40:39O. Gros0Diskuse
14:40:54O. Buršík2Diskuse
14:41:36O. Gros0Diskuse
14:43:19M. Roubíček0Diskuse
14:43:35O. Gros0Diskuse
14:44:073. Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května·2021 do 31. října 2021, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od·1.května 2021 do 31. října 2021 (k usn. č. Usn RMC 0509/2021)
14:44:07O. Gros0Předložení
14:45:43M. Roubíček0Diskuse
14:46:26O. Gros0Diskuse
14:46:544. Návrh připomínek Městské části Praha 8 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, který je dle doručeného oznámení ve fázi zahájeného řízení o vydání, a žádost o prodloužení lhůty pro doplnění připomínek o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0498/2021)
14:46:54O. Gros0Předložení
14:47:12J. Vítek0Diskuse
14:47:57O. Gros0Diskuse
14:48:09T. Němeček1Diskuse
14:48:47J. Vítek0Diskuse
14:49:37O. Gros0Diskuse
14:49:44H. Matoušová1Diskuse
14:49:57J. Vítek0Diskuse
14:50:33T. Němeček2Diskuse
14:50:52J. Vítek0Diskuse
14:51:25K. Ptáček1Diskuse
14:52:05J. Vítek1Diskuse
14:52:36K. Ptáček1Diskuse
14:52:49J. Vítek1Diskuse
14:52:54P. Vilgus1Diskuse
14:53:31O. Gros0Diskuse
14:54:02Vedoucí odboru1Diskuse
14:54:54O. Gros0Diskuse
14:54:56T. Němeček3Diskuse
14:55:39O. Gros0Diskuse
14:55:43Vedoucí odboru1Diskuse
14:56:17O. Gros0Diskuse
14:56:26M. Roubíček0Diskuse
14:56:48O. Gros0Diskuse
14:57:185. Návrh majetkového převodu – úplatného převodu id. podílu 1/12 nemovitosti - pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov v Praze 8, ve vlastnictví tří fyzických osob, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0491/2021)
14:57:18O. Gros0Předložení
14:57:40T. Slabihoudek0Diskuse
14:58:21O. Gros0Diskuse
14:58:32M. Roubíček0Diskuse
14:58:57O. Gros0Diskuse
14:59:266. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy (k usn. č. Usn RMC 0525/2021)
14:59:26O. Gros0Předložení
14:59:38T. Slabihoudek0Diskuse
15:00:45O. Gros0Diskuse
15:00:53O. Buršík1Diskuse
15:01:09O. Gros0Diskuse
15:01:22T. Slabihoudek0Diskuse
15:01:44O. Gros0Diskuse
15:01:46T. Němeček1Diskuse
15:02:26O. Gros0Diskuse
15:02:35M. Roubíček0Diskuse
15:02:55O. Gros0Diskuse
15:03:247. Návrh odpisu nedobytného dluhu v souhrnné výši·10 218 280,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům na k. ú. Karlín, k. ú. Libeň, k. ú. Kobylisy a k. ú. Bohnice, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0527/2021
15:03:25O. Gros0Předložení
15:03:32R. Nepil1Diskuse
15:03:43O. Gros0Diskuse
15:04:10T. Slabihoudek0Diskuse
15:05:23O. Gros0Diskuse
15:05:28T. Němeček1Diskuse
15:06:50O. Gros0Diskuse
15:06:53T. Pavlů1Diskuse
15:07:40O. Gros0Diskuse
15:07:41R. Nepil1Diskuse
15:09:13T. Němeček2Diskuse
15:10:03O. Gros0Diskuse
15:10:26R. Nepil2Diskuse
15:12:03A. Hamalová1Diskuse
15:12:28R. Nepil3Diskuse
15:13:37T. Němeček3Diskuse
15:13:45R. Nepil4Diskuse
15:14:51O. Gros0Diskuse
15:15:09T. Němeček4Diskuse
15:15:28T. Pavlů2Diskuse
15:15:54T. Slabihoudek0Diskuse
15:16:35R. Nepil5Diskuse
15:18:17O. Gros0Diskuse
15:18:23M. Roubíček0Diskuse
15:18:53O. Gros0Diskuse
15:19:238. Návrh Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou "Nová Palmovka" mezi Městskou částí Praha·8, společností Metrostav Alfa s.r.o., a Hlavním městem Praha (k usn. č. Usn RMC 0534/2021
15:19:23O. Gros0Předložení
15:19:33T. Slabihoudek0Diskuse
15:23:26O. Gros0Diskuse
15:25:41T. Němeček1Diskuse
15:29:31O. Gros0Diskuse
15:31:19T. Němeček1Diskuse
15:31:31O. Gros0Diskuse
15:31:35O. Buršík1Diskuse
15:32:22O. Gros0Diskuse
15:32:32T. Němeček2Diskuse
15:34:50O. Gros0Diskuse
15:35:46V. Stránský1Diskuse
15:36:54O. Gros0Diskuse
15:37:40V. Stránský2Diskuse
15:37:55O. Gros0Diskuse
15:38:39V. Stránský3Diskuse
15:39:33T. Slabihoudek0Diskuse
15:40:40O. Gros0Diskuse
15:40:44T. Němeček3Diskuse
15:41:07T. Slabihoudek0Diskuse
15:42:24T. Němeček4Diskuse
15:42:50R. Nepil1Diskuse
15:43:20V. Stránský4Diskuse
15:44:48O. Gros0Diskuse
15:45:05T. Slabihoudek1Diskuse
15:46:14T. Pavlů1Diskuse
15:47:32O. Gros0Diskuse
15:47:41M. Roubíček0Diskuse
15:48:03O. Gros0Diskuse
15:48:339. Návrh na pořízení změny územního plánu - upřesnění transformačních ploch s různou mírou využití a kódů využití území na sídlišti Ďáblice
15:48:33O. Gros0Předložení
15:48:45J. Vítek0Diskuse
15:50:58O. Gros0Diskuse
15:51:01V. Stránský1Diskuse
15:54:28O. Gros0Diskuse
15:54:51V. Stránský1Diskuse
15:55:13O. Gros0Diskuse
15:55:49V. Stránský1Diskuse
15:56:19O. Gros0Diskuse
15:56:21T. Hřebík1Diskuse
15:57:36O. Gros0Diskuse
15:57:47M. Roubíček0Diskuse
15:58:07O. Gros0Diskuse
16:15:1111. Interpelace občanů
16:15:11O. Gros0Předložení
16:16:24Občan/ka městské části1Diskuse
16:18:47J. Vítek0Diskuse
16:19:00T. Hřebík1Diskuse
16:22:46Občan/ka městské části1Diskuse
16:23:49T. Hřebík2Diskuse
16:24:19O. Gros0Diskuse
16:24:43Občan/ka městské části1Diskuse
16:26:20T. Hřebík3Diskuse
16:28:17Občan/ka městské části1Diskuse
16:28:54T. Hřebík3Diskuse
16:29:32O. Gros0Diskuse
16:29:59Občan/ka městské části1Diskuse
16:33:09O. Gros0Diskuse
16:33:12T. Hřebík3Diskuse
16:34:57Občan/ka městské části1Diskuse
16:35:03O. Gros0Diskuse
16:35:29Občan/ka městské části1Diskuse
16:38:58T. Hřebík3Diskuse
16:39:44Občan/ka městské části1Diskuse
16:40:02T. Hřebík3Diskuse
16:40:10O. Gros0Diskuse
16:40:25Občan/ka městské části1Diskuse
16:41:41T. Tatranský0Diskuse
16:45:27Občan/ka městské části1Diskuse
16:46:23T. Tatranský0Diskuse
16:47:58O. Gros0Diskuse
16:48:1212. Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8
16:48:12O. Gros0Předložení
16:48:16J. Vítek0Diskuse
16:48:34I. Slávka0Diskuse
16:49:07J. Vítek0Diskuse
16:49:15T. Slabihoudek0Diskuse
16:51:42J. Vítek0Diskuse
16:51:46I. Slávka0Diskuse
16:52:27J. Vítek0Diskuse
16:52:52I. Tůmová0Diskuse
16:56:39J. Vítek0Diskuse
16:58:22I. Tůmová0Diskuse
16:58:58J. Vítek0Diskuse
16:59:51O. Gros0Diskuse
17:00:02T. Pavlů0Diskuse
17:01:28O. Gros0Diskuse
17:01:55T. Pavlů0Diskuse
17:02:45O. Gros0Diskuse
17:03:06P. Kuchtová0Diskuse
17:04:22T. Slabihoudek0Diskuse
17:04:53P. Kuchtová0Diskuse
17:05:16T. Slabihoudek0Diskuse
17:06:16O. Gros0Diskuse
17:06:23D. Blahunková0Diskuse
17:08:59V. Ludková0Diskuse
17:11:19T. Tatranský0Diskuse
17:12:09D. Blahunková0Diskuse
17:13:16V. Ludková0Diskuse
17:14:24T. Tatranský0Diskuse
17:14:49O. Gros0Diskuse
17:15:00O. Buršík0Diskuse
17:15:27J. Vítek0Diskuse
17:19:08O. Buršík0Diskuse
17:19:17J. Vítek0Diskuse
17:19:44O. Gros0Diskuse
17:19:52V. Stránský0Diskuse
17:22:44J. Vítek0Diskuse
17:22:48T. Hřebík0Diskuse
17:23:59J. Vítek0Diskuse
17:24:03V. Stránský0Diskuse
17:25:07T. Hřebík0Diskuse
17:25:39O. Gros0Diskuse
17:25:49T. Němeček0Diskuse
17:27:33T. Slabihoudek0Diskuse
17:28:18T. Němeček0Diskuse
17:28:22O. Gros0Diskuse
17:28:35T. Němeček0Diskuse
17:29:22O. Gros0Diskuse
17:31:22T. Němeček0Diskuse
17:32:10O. Gros0Diskuse
17:34:05V. Stránský0Diskuse
17:35:51T. Slabihoudek0Diskuse
17:36:42V. Stránský0Diskuse
17:37:24T. Slabihoudek0Diskuse
17:37:35O. Gros0Diskuse
17:37:44H. Matoušová0Diskuse
17:38:25O. Gros0Diskuse
17:39:05H. Matoušová0Diskuse
17:39:22O. Gros0Diskuse
17:40:47P. Kuchtová0Diskuse
17:43:29O. Gros0Diskuse
17:46:16P. Kuchtová0Diskuse
17:47:31O. Gros0Diskuse
17:49:56O. Buršík0Diskuse
17:50:34T. Hřebík0Diskuse
17:53:02O. Buršík0Diskuse
17:53:38T. Hřebík0Diskuse
17:54:16O. Gros0Diskuse
17:54:27I. Tůmová0Diskuse
17:55:43T. Hřebík0Diskuse
17:57:45I. Tůmová0Diskuse
17:58:14T. Hřebík0Diskuse
17:59:57O. Gros0Diskuse
18:00:1510. Milostivé léto a Praha 8
18:00:15O. Gros0Předložení
18:00:20T. Slabihoudek0Diskuse
18:00:32O. Gros0Diskuse
18:01:02T. Slabihoudek0Diskuse
18:02:49J. Vítek0Diskuse
18:02:52T. Němeček1Diskuse
18:04:54J. Vítek0Diskuse
18:05:33V. Ludková1Diskuse
18:07:16R. Nepil1Diskuse
18:10:30O. Gros0Diskuse
18:11:30T. Pavlů1Diskuse
18:13:26A. Hamalová1Diskuse
18:13:45O. Gros0Diskuse
18:13:50R. Nepil1Diskuse
18:14:09I. Tůmová1Diskuse
18:15:40O. Gros0Diskuse