Výsledky hlasování na zasedání dne 02.02.2022 - Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 02.02.2022
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 39 37
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 40 40
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 40 36
( Pozn: Návrh pan Stránský - 1 )
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 41 39
( Pozn: Návrh pan Stránský - 2 )
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 41 38
( Pozn: Návrh pan Slabihoudek )
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 41 39
( Pozn: Návrh pan Gros )
0. - Zahájení, schválení programu, složení slibu člena Zastupitelstva Městské části Praha 8 (ZMČ) 41 39
1. - Návrh volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 ­ 2026 (k usn. č. Usn RMC 0002/2022) 41 40
2. - Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2027 (k usn. č. Usn RMC 0025/2022) 41 23
3. - Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s., Praha 1 jako "obdarovaným" (k usn. č. Usn RMC 0584/2021) 41 41
4. - Návrh pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0607/2021) 41 26
5. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0026/2022) 41 39
5. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0026/2022) 41 41
6. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0027/2022) 41 41
7. - Návrh vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0028/2022) 41 41
12. - Návrh revokace usnesení č. Usn ZMC 036/2021 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.9.2021 "Výzva náměstkovi primátora hl.m. Prahy pro dopravu" 40 38
12. - Návrh revokace usnesení č. Usn ZMC 036/2021 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.9.2021 "Výzva náměstkovi primátora hl.m. Prahy pro dopravu" 38 34
( Pozn: Návrh pan Jedlička )
13. - Zrušení výboru pro Novou Palmovku 38 34