Bod jednání: k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s.,Praha 1 jako "obdarovaným" (BJ 00005/2022)

Usnesení: NavrhBodu250870149_public.pdf
Přílohy: