Bod jednání: k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 - 2026 (BJ 00006/2022)

Usnesení: NavrhBodu250899903_public.pdf
Přílohy:Verejna_priloha_ZASTUPITELSTVO_2.2.2022.docx