Bod jednání: k návrhu na pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8 (BJ 00019/2022)

Usnesení: NavrhBodu251172340_public.pdf
Přílohy: