Bod jednání: k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2277 („zastavěná plocha") s domem čp. 510 ("objekt k bydlení"), na adrese Vosmíkových 18, vše k. ú. Libeň, obec Praha (BJ 00539/2021)

Usnesení: NavrhBodu245239087_public.pdf
Přílohy: