Číslo materiáluVěc
BJ 00046/2023k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 2027
BJ 00059/2023k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2028
BJ 00031/2023k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
BJ 00055/2023k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2023
BJ 00057/2023k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023
BJ 00056/2023k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2023
BJ 00063/2023k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0409/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou Anelis, s.r.o., Praha 9 a městskou částí Praha 8
BJ 00060/2023k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0410/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou Jana Mengerová, Praha 8 a městskou částí Praha 8
BJ 00050/2023k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0408/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou V.L.2001, s.r.o., Praha 15 a městskou částí Praha 8