Výsledky hlasování na zasedání ze dne 19.6.2023 - zasedání ZMČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 19.06.2023
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
0. - Zahájení, schválení programu 41 32
( Pozn: Schválení zápisu ze 4. zasedání ZMČ )
0. - Zahájení, schválení programu 41 13
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )
0. - Zahájení, schválení programu 41 13
( Pozn: Návrh pan Štěrba )
0. - Zahájení, schválení programu 41 38
( Pozn: Návrh pan Štěrba 2 )
0. - Zahájení, schválení programu 41 16
( Pozn: Návrh paní Tůmová )
0. - Zahájení, schválení programu 41 35
1. - Volba nového člena kontrolního výboru ZMČ Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0199/2023) 41 32
2. - Návrh rozpočtového opatření městské části Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0239/2023) 41 35
3. - Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2022 (k usn. č. Usn RMC 0195/2023) 41 28
4. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od·25.·září·2022 do 30. dubna 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od·25.·září·2022 do 30. dubna 2023 (k usn. č. Usn RMC 0208/2023) 40 38
5. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Marii D´Ambrozové (k usn. č. Usn RMC 0203/2023) 40 38
( Pozn: sloučení diskuse )
5. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Marii D´Ambrozové (k usn. č. Usn RMC 0203/2023) 40 40
6. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 paní Miloslavě Staré (k usn. č. Usn RMC 0206/2023) 40 40
7. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Johnu Bokovi (k usn. č. Usn RMC 0204/2023) 40 40
8. - Návrh udělení Čestného občanství městské části Praha 8 panu Václavu Špalemu (k usn. č. Usn RMC 0205/2023) 40 39
9. - Návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 ­ pozemků parc. č. 101/4, a parc. č. 616/3, oba na k. ú. Karlín, obec Praha (k usn. č. Usn RMC 0221/2023) 40 32
10. - Projednání petice za prodloužení nájemní smlouvy Základní školy německo-českého porozumění Chabařovická 39 37
10. - Projednání petice za prodloužení nájemní smlouvy Základní školy německo-českého porozumění Chabařovická 39 32
10. - Projednání petice za prodloužení nájemní smlouvy Základní školy německo-českého porozumění Chabařovická 39 7
( Pozn: Návrh paní Vojtíšková )