Výsledky hlasování na zasedání ze dne 29.11.2023 - zasedání ZMČ Praha 8
Předsedajíci: O. Gros Konaného dne 29.11.2023
Bod jednání Přítomných Pro
0. - Zahájení, schválení programu 39 34
0. - Zahájení, schválení programu 41 36
( Pozn: Návrh pan Novák )
0. - Zahájení, schválení programu 41 37
( Pozn: Návrh pan Stránský )
0. - Zahájení, schválení programu 41 13
( Pozn: Návrh pan Trník )
0. - Zahájení, schválení programu 41 40
( Pozn: Návrh pan Nepil )
0. - Zahájení, schválení programu 41 13
( Pozn: Návrh pan Šimbera )
0. - Zahájení, schválení programu 41 41
1. - Návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2024 (k usn. č. Usn RMC 0441/2023) 41 27
2. - Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2023 do 31. října 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2023 do 31. října 2023 (k usn.č. Usn RMC 0454/2023) 41 41
3. - Návrh souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy, Praha 8, Burešova 14 (k usn. č. Usn RMC 0406/2023) 41 41
6. - Návrh stanoviska MČ Praha 8 ke zpoplatnění vjezdu do historického centra Prahy 41 27
( Pozn: Návrh pan Musílek )
7. - Výzva Městské policii HMP a Polici ČR k potírání nelegalního parkování blokujícího zásahy IZS 39 30
8. - Návrh revizí žádostí majetkových převodů Městské části Praha 8 dle dopisu z MHMP - svěření pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 39 37