Číslo materiáluVěc
BJ 00089/2020k návrhu Zadání územní studie Palmovka
BJ 00108/2020k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020
BJ 00110/2020k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2020
BJ 00109/2020k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2020
BJ 00113/2020k návrhu uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha 8 jako·"pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jako·"pojistitelem"