Číslo materiáluVěc
BJ 00497/2021k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy