Číslo materiáluVěc
BJ 00080/2019k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2019 až 2023
BJ 00095/2019k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2019 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2024
BJ 00041/2019k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výstavbě společnosti CPI·Reality a.s. na sídlišti Ďáblice v Praze 8
BJ 00092/2019k návrhu „Zásad řešení náhrady mzdy (platu) nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 8"
BJ 00100/2019k návrhu zřízení organizační složky Městské části Praha 8 "Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha 8" a k návrhu její zřizovací listiny