Číslo materiáluVěc
BJ 00778/2019k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025
BJ 00089/2020k návrhu Zadání územní studie Palmovka
BJ 00163/2020k návrhu prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020