Číslo materiáluVěc
BJ 00006/2022k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 - 2026
BJ 00014/2022k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2027
BJ 00005/2022k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s.,Praha 1 jako "obdarovaným"
BJ 00019/2022k návrhu na pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8
BJ 00047/2022k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2022
BJ 00049/2022k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2022
BJ 00048/2022k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2022
BJ 00539/2021k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2277 („zastavěná plocha") s domem čp. 510 ("objekt k bydlení"), na adrese Vosmíkových 18, vše k. ú. Libeň, obec Praha