Číslo materiáluVěc
BJ 00175/2018Informace o představení studie výstavby na Rohanském ostrově
BJ 00170/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 767/203 ("ostatní plocha - manipulační plocha"), na k. ú. Karlín v Praze 8
BJ 00148/2018Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání
BJ 00009/2018k návrhu změny názvu Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb a nového úplného znění "Zřizovací listiny" příspěvkové právnické osoby (organizace) Sociální a ošetřovatelské služby Praha·8 (SOS Praha 8), dříve Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), zřízené Městskou částí Praha 8
BJ 00142/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 106 994,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·18, v domě čp. 197, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 11, 186 00 Praha 8
BJ 00144/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 158 844,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu č. 5, v domě čp. 554, na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 16, 180·00·Praha 8
BJ 00143/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 198 741,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·bytu·č.·3, v domě čp. 290, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 48, 186 00 Praha 8
BJ 00138/2018k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 345 626,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu č. 13, v domě čp. 1059, na k. ú. Libeň a na adrese Nám. Dr. Václava Holého 17, 180 00 Praha 8
BJ 00176/2018k návrhu dalšího postupu ve věci dostavby budovy "Nová Palmovka" a vypořádání a narovnání vztahů mezi Městskou částí Praha·8,společností Centrum Palmovka, a.s., společností Metrostav Development a.s. a Metrostav Alfa, s.r.o.
BJ 00139/2018k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 2187/1 ("ostatní plocha - jiná plocha") a parc. č. 2188/1 ("ostatní plocha - jiná plocha"), vše na k. ú. Libeň Praha 8
BJ 00177/2018k návrhu úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví společnosti Green Labuťka, s.r.o., pozemku parc. č. 2595, k. ú. Libeň, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy svěřená správa Městské části Praha·8 za předpokladu, že bude na výkup poskytnuta dotace z rozpočtu Hl.·m.·Prahy
BJ 00137/2018k návrhu, aby území Městské části Praha 8 pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 8 na volební období 2018 až 2022 tvořilo jeden volební obvod
BJ 00150/2018k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 pro volební období 2018 - 2022